Waarom Liz reist

Waarom is Liz niet aanwezig bij Stichting Animal's Faith?


Vaak krijgen we de vraag waarom Liz, onze voorzitster, zelf niet aanwezig is bij de stichting. Omdat we deze vraag heel goed begrijpen, legt Liz zelf uit hoe dat zit. Lees haar verhaal hieronder. Liz op de voet volgen? Dat kan via haar instagram kanaal hier.


Mijn naam is Liz en ik ben al 15 jaar gedragsdeskundige voor zowel mensen als dieren, met een specialisatie in honden met ernstige gedragsproblemen. Het begrijpen en helpen van deze honden is mijn passie, en het is mijn missie om gedragsmatige euthanasie wereldwijd te verbieden. Met een achtergrond in diergeneeskunde en psychologie en mijn eigen opleiding tot gedragsdeskundige, heb ik de kennis en ervaring om deze missie na te streven.


In 2009 richtte ik Stichting Animal's Faith op. Eerst in Kerkrade en later breidde ik uit naar Maastricht. Ik zag dat er nog steeds te veel honden vanwege gedragsproblemen werden ingeslapen, en ik wilde een veilige plek creëren waar deze honden niet alleen opgevangen, maar ook direct getraind worden. Samen met hun toekomstige eigenaren werken we binnen Stichting Animal's Faith aan een zo groot mogelijke kans op succesvolle herplaatsing. Het is mijn doel om elke hond een tweede (of 3e, 4e, 5e...) kans op een gelukkig leven te geven.


Als voorzitter van Stichting Animal's Faith heb ik verschillende verantwoordelijkheden. Ik stuur het team aan, onderhoud contact met externe partners, en zorg ervoor dat onze visie en missie duidelijk blijven. Daarnaast werk ik aan het opzetten van samenwerkingen en oprichten van meerdere stichtingen, zodat we uitwisselingsprojecten kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we per hond bepalen welk land het meest geschikt is voor herplaatsing.


Hoewel ik de oprichter en voorzitter ben, ben ik niet fysiek aanwezig bij onze stichting in Maastricht. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste mag ik officieel niet fysiek in mijn eigen stichting werken vanwege wettelijke maatregelen die ervoor zorgen dat er een duidelijke scheiding is tussen bestuursfuncties en operationele werkzaamheden.
Ten tweede ontvangen we veel buitenlandse honden in ons asiel. Door te reizen, kan ik deze honden in hun land van herkomst helpen, zodat ze niet allemaal naar Nederland verscheept hoeven te worden, waar ze mogelijk overweldigd worden door prikkels en verwachtingen waar ze niet aan kunnen voldoen en vervolgens in asiels terechtkomen of ontsnappen met vaak de dood tot gevolg.


Reizen is daarnaast goedkoper dan wonen in Nederland. Mijn camper is zelfvoorzienend, waardoor ik geen huur, gas, water en elektriciteit hoef te betalen. De besparingen die ik hierdoor realiseer, doneer ik aan de stichting. Dit was in Nederland financieel niet haalbaar. Bovendien kan ik door de afstand en de tijd die ik heb, een beter overzicht houden en me richten op de hoofdlijnen. Dit helpt me om het asiel effectiever aan te sturen en de strategische doelen te behalen. Mijn lichamelijke gezondheid speelt ook een rol; regen beïnvloedt mijn productiviteit negatief, iets wat ik tijdens mijn reizen grotendeels kan vermijden.


Tijdens mijn reizen bezoek ik asiels en help ik hen gratis met het trainen van moeilijke honden en het verbeteren van hun faciliteiten. Door stress te verminderen en gedragsmatige begeleiding te bieden, worden honden rustiger en beter plaatsbaar. Ik verhoog ook de kennis en kunde van het asielpersoneel, zodat de verbeteringen duurzaam zijn. Tot nu toe heb ik meer dan 40 asiels bezocht, waar ik honden heb geholpen die al jaren niet aan te raken waren, honden die al een decennium in het asiel zaten, en honden die nooit buiten kwamen vanwege bijtgedrag. Deze honden hebben nu een betere kans op een gelukkig leven.


Dagelijks communiceer ik via WhatsApp met mijn uitvoerende team en ontvang ik aan het eind van de dag updates. Voor moeilijke gevallen overleggen we regelmatig via videobellen en maandelijks hebben we een online bestuursvergadering. Deze nauwe samenwerking zorgt ervoor dat ik goed op de hoogte blijf van alle ontwikkelingen.


Mijn doel is om meerdere asiels van Stichting Animal's Faith op te richten, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit zal de uitwisseling van honden vergemakkelijken en hen de beste kans geven op een geschikte herplaatsing. Een hond met een zonne-allergie in Spanje kan bijvoorbeeld beter in Nederland worden geplaatst, terwijl een hond die veel licht en ruimte nodig heeft beter af is in het buitenland.


Door mijn werk als reizende gedragsdeskundige draag ik bij aan het welzijn van honden wereldwijd, en zorg ik ervoor dat Stichting Animal's Faith effectief en efficiënt kan blijven opereren. Mijn passie en toewijding blijven de drijvende kracht achter onze missie om gedragsmatige euthanasie bij honden te verbieden en hen een kans op een beter leven te bieden.